Teams Powershell – Create new Team and add users from CSV

לאחרונה מיקרוסופט הוציאה תמיכה  של פקודות המותאמות   ל-Teams דבר המאפשר  לאנשי ה-IT לבצע פעולות יומיומיות פשוטות ביעילות על ידי שימוש באוטומציה. בעזרת הפקודות נוכל לבצע פעולות כמו: יצירת צוותים חדשים ערוצים חדשים בקבוצה הוספת  והסרה מספר רב של חברים הגדרת … Continue reading Teams Powershell – Create new Team and add users from CSV